Zamknij okno Drukuj dokument

 

 

Działdowo, 12 września 2017 r.

OR.0002.6.2017

 

 

KOMUNIKAT

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Księżodworska 10 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Działdowo z proponowanym porządkiem dziennym:

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

4.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.   Wolne wnioski i zapytania.

6.   Informacja na temat działalności Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

7.   Informacja dyrektorów szkół o planowanych działaniach w ramach projektu „Akademia   Bystrzaków”.

8.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Studzienice.

12.  Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/1 obręb Wysoka.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 84/2 obręb Wysoka.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  na rzecz Gminy Działdowo, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości, położonej w obrębie Pożary wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Petrykozach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Petrykozach.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruszkowie.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im.Janusza Korczaka w Księżym Dworze, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze  i Publiczne Gimnazjum w Księżym Dworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Uzdowie.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. St. W.Frelichowskiego w Turzy Wielkiej.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/114/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

25.  Sprawy bieżące.

26.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  /-/ Mirosław Zieliński

 

 

 

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Marta Nazarewicz
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2017-09-15 09:11:49
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2017-09-15 09:11:52
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2017-09-15 09:13:52
Ostatnia zmiana:2017-09-15 09:17:21
Ilość wyświetleń:138