Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.12.07 

GKŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego.

W związku z powyższym informuję, że z dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10,
13-200 Działdowo, pok. nr 11.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysa wsi Kisiny – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Miasta Działdowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Katarzyna Księżopolska
Data utworzenia:2018-12-07 11:35:35
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-12-07 11:35:46
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-12-07 11:45:57
Ostatnia zmiana:2018-12-07 11:47:31
Ilość wyświetleń:108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij