Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.11.07

GKŚ.6220.9.2018 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni, przeznaczonej do chowu tuczników w ilości 1 969 szt. (275,66 DJP) w systemie bezściółkowym, rusztowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 silosy paszowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe), zlokalizowanych na działce nr 212/2, obręb Zakrzewo, gmina Działdowo, powiat działdowski, złożone zostały w dniu 23 lipca 2018r. i  w dniu 17 października 2018r. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie opinia sanitarna z dnia 3 sierpnia 2018r. znak: ZNS.471.27.2018 oraz uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
– postanowienie z dnia 3 września 2018r. znak: WOOŚ.4221.41.2018.KT.2 a także uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
– postanowienie z dnia 26 października 2018r. znak:WA.RZŚ.436.1.229.2018.RZGW.PS.3.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 7 listopada 2018 r. do dnia 7 grudnia 2018r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Zakrzewo.

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Katarzyna Księżopolska
Data utworzenia:2018-11-07 13:48:24
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-11-07 13:48:24
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-11-07 13:56:05
Ostatnia zmiana:2018-11-07 13:56:25
Ilość wyświetleń:216

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij