Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.07.09

GKŚ.6220.9.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni, przeznaczonej do chowu tuczników w ilości 1 969 szt. (275,66 DJP) w systemie bezściółkowym, rusztowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 silosy paszowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe), zlokalizowanych na działce nr 212/2, obręb Zakrzewo, gmina Działdowo, powiat działdowski.    

1.      W dniu 7 czerwca 2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

2.      Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

3.      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 8 sierpnia2018 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Zakrzewo.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-07-10 09:18:43
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-07-10 09:18:59
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-07-10 09:25:52
Ostatnia zmiana:2018-07-10 09:25:58
Ilość wyświetleń:205
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij