Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2017.06.13

GKŚ.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu tuczników w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 203,7 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 silosy paszowe, zbiornik na ścieki bytowe), zlokalizowanego na działce nr 481, obręb Petrykozy, gmina Działdowo.

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Piotra Paw prowadzącego działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne, Piotr Paw, Petrykozy.

2.     W dniu 6 czerwca 2017 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, którego obowiązek wykonania został nałożony postanowie-niem Wójta Gminy Działdowo z dnia 12 maja 2017 r. znak: GKŚ.6220.2.2017.

3.      Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

4.      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Petrykozy.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2017-06-13 13:23:34
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2017-06-13 13:21:52
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2017-06-13 13:29:55
Ostatnia zmiana:2017-06-13 13:37:42
Ilość wyświetleń:542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij