Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.12.06

GKŚ.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2016r. poz.23)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia, że wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Pana Grzegorza Garbacz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” Grzegorz Garbacz, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 6 o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy maksymalnej do 3 MW na działce nr 91, obręb Turza Wielka.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą się wypowiedzieć
w powyższej sprawie w terminie do dnia 22.12.2016r.

 

Brak wypowiedzi uzna się za zgodę na zawieszenie postępowania, co będzie skutkowało wydaniem postanowienia zawieszającego przedmiotowe postępowanie.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo, a także przesłanie sołtysom wsi Turza Wielka, Niestoja i Sękowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2016-12-07 09:59:53
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-12-07 10:00:11
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-12-07 10:02:16
Ostatnia zmiana:2016-12-13 10:07:11
Ilość wyświetleń:737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij