Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.09.30

GKŚ.6220.4.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2016r. poz. 23)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

zawiadamia, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) działając na wniosek Pana Grzegorza Garbacz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” Grzegorz Garbacz, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 6 z dnia 11.04.2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy maksymalnej do 3 MW na działce nr 91, obręb Turza Wielka, po przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, pismami z dnia 29.09.2016r. znak: GKŚ.6220.4.2013 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o wyrażenie opinii dotyczącej warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysom wsi Turza Wielka, Niestoja, Sękowo- celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2016-09-30 07:39:37
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-09-30 07:39:46
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-09-30 07:41:59
Ostatnia zmiana:2016-09-30 07:42:03
Ilość wyświetleń:766
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij