Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.09.29

 

GKŚ.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni wiatrowej o mocy maksymalnej do 3 MW na działce nr 91, obręb Turza Wielka.

 

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zakładu Produkcji Obuwia „Vi-GGa-Mi” Grzegorz Garbacz, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 6.

2.      W dniu 8 sierpnia 2016r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, którego obowiązek wykonania został nałożony postanowie-niem Wójta Gminy Działdowo z dnia 10 czerwca 2013 r. znak: GKŚ.6220.4.2013.

3.      Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

4.      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 29 września 2016 r. do dnia 20 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 


                      

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Turza Wielka, Niestoja i Sękowo.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2016-09-29 10:07:32
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-09-29 10:07:35
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-09-29 10:11:33
Ostatnia zmiana:2016-09-29 10:11:48
Ilość wyświetleń:659

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij