Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.08.04

GKŚ.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2016r. poz. 23)

Wójt Gminy Działdowo

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.08.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice wraz z przepompownią ścieków na działce nr 84, obręb Filice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Burkat wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków na działce nr 287, obręb Burkat..

 

    Z treścią ww. decyzji Strony i zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

     Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Działdowo w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysom wsi wsi Filice i Burkat - celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2016-08-05 13:55:37
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-08-05 13:55:47
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-08-05 14:01:39
Ostatnia zmiana:2016-08-05 14:01:41
Ilość wyświetleń:758
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij