Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.07.12

GKŚ.6220.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2016r. poz. 23)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

zawiadamia, że w dniu 12.07.2016r. wydane zostało postanowienie uznające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice wraz z przepompownią ścieków na działce nr 84, obręb Filice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Burkat wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków na działce nr 287, obręb Burkat.

Ponadto informuję, iż w toku postępowania uzyskano wymagane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 4 lipca 2016 r. znak: WOOŚ.4240.314.2016.MK.2 ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie (opinia sanitarna z dnia 24 czerwca 2016 r. znak: ZNS.471.29.2016), stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią ww. postanowienia oraz opinii Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

Na przedmiotowe postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysom wsi Filice i Burkat- celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

  

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2016-07-13 12:01:03
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-07-13 12:01:04
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-07-13 12:03:48
Ostatnia zmiana:2016-07-13 12:04:06
Ilość wyświetleń:765

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij