Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału
w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie
ofert na realizację zadania publicznego

wypoczynek letni dzieci i młodzieży – kolonie z programem terapeutycznym

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/86/15  Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

WÓJT GMINY DZIAŁDOWO

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

wypoczynek letni dzieci i młodzieży – kolonie z programem terapeutycznym

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.)

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo w terminie do 13 maja 2016 roku, do godz. 15.30.

IV. Wójt Gminy Działdowo dokonuje wyboru przedstawiciela do komisji konkursowych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, spośród złożonych do Urzędu Gminy Działdowo zgłoszeń.

V. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1.    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

2.    wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3.    wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Członkowie komisji konkursowej.

1.    Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizacje zadania publicznego.

2.    Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Komisji,
2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

3.    Skład Komisji Konkursowej określa Wójt Gminy Działdowo.

4.    W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

5.    Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

6.    Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

                                                                                                         

                                                                            Wójt Gminy Działdowo

                                                                               (-) Paweł Cieśliński

 

 

Załączniki

formularz_zgloszenia (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2016-04-18 15:25:26
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-04-18 15:25:27
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-04-18 15:27:29
Ostatnia zmiana:2016-04-18 15:29:40
Ilość wyświetleń:723

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij