Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2016.01.28

GKŚ.6220.18.2012

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy wiatrowej FW Działdowo o łącznej mocy 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 76, obręb Kleczkowo i nr 83, obręb Krasnołąka.

 

1.    Postępowanie prowadzone jest na wniosek Elektrowni Wiatrowych AVIS Sp. z o.o. 55-020 Zórawina, Al. Niepodległości 2E.

2.    W dniu 15 grudnia 2016 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, którego obowiązek wykonania został nałożony postanowie-niem Wójta Gminy Działdowo z dnia 21.01.2013 r. znak: GKŚ.6220.18.2012.

3.    Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

4.    Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 


                    

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Klęczkowo,     
  Krasnołąka i Pożary.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2016-01-28 08:17:14
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2016-01-28 08:16:24
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2016-01-28 08:18:36
Ostatnia zmiana:2016-02-03 08:19:02
Ilość wyświetleń:823
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij