Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.11.18

GKŚ.6220.8.2015

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu bezściołowego o łącznej obsadzie 2 822 szt. tuczników o wadze do 110 kg (395 DJP) oraz zmianie obsady istniejącej chlewni bezściołowej z obsadą 1 443 szt. tuczników do obsady 2 238 szt. tuczników o wadze do 110 kg (313 DJP) i łącznej obsadzie w projektowanej i rozbudowanej chlewni wynoszącej 5 060 szt. tuczników o wadze do 110 kg tj. 708 DJP, zlokalizowanego na działkach nr 301 i nr 302, obręb Petrykozy, gmina Działdowo, złożone zostały w dniu 16 listopada 2015r. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie opinia sanitarna z dnia 12 października 2015r. znak: ZNS.471.46.2015 oraz uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie z dnia 6 października 2015r. znak: WOOŚ.4242.77.2015.KT.4.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 18 listopada 2015 r. do dnia 9 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Petrykozy.

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2015-11-18 14:10:05
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2015-11-18 14:10:09
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2015-11-18 14:15:12
Ostatnia zmiana:2015-11-19 14:17:54
Ilość wyświetleń:850

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij