Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.10.20

GKŚ.6220.11.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie dwóch chlewni w systemie chowu bezściołowego o łącznej obsadzie wynoszącej 227 DJP, zlokalizowanych na działkach nr 397 i nr 403, obręb Petrykozy, gmina Działdowo. 

1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek Państwa Cezarego i Magdaleny Łydzińskich, zam. Petrykozy.

2.      W dniu 22 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

3.      Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

4.      Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 20 października 2015 r. do dnia 10 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku  do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Petrykozy.

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-10-21 14:42:09
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2015-10-21 14:42:18
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2015-10-21 14:48:30
Ostatnia zmiana:2015-10-21 14:48:43
Ilość wyświetleń:776

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij