Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.07.14

GKŚ.6220.8.2015


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu bezściołowego o łącznej obsadzie 2 822 szt. tuczników o wadze do 110 kg (395 DJP) oraz zmianie obsady istniejącej chlewni bezściołowej z obsadą 1 443 szt. tuczników do obsady 2 238 szt. tuczników o wadze do 110 kg (313 DJP) i łącznej obsadzie w projektowanej i rozbudowanej chlewni wynoszącej 5 060 szt. tuczników o wadze do 110 kg tj. 708 DJP, zlokalizowanego na działkach nr 301 i nr 302, obręb Petrykozy, gmina Działdowo.

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Radosława Brzozowskiego, Gospodarstwo Rolne, Wysoka 43A.

  2. W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

  3. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

  4. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 14 lipca 2015 r. do dnia 4 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13 200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Petrykozy.

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-07-14 10:10:28
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2015-07-14 10:10:36
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2015-07-14 10:17:54
Ostatnia zmiana:2015-07-14 10:18:01
Ilość wyświetleń:999

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij