Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.07.01

GKŚ.6220.7.2015


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

Chowie drobiu – brojlera kurzego o obsadzie początkowej 5856 DJP oraz budowie naziemnych zbiorników do naziemnego magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności ok. 230 m3 a także budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h w obrębie Fermy Drobiu w m. Krasnołąka gm. Działdowo, pow. działdowski w granicach działki o numerze ewidencyjnym 257/2, obręb Krasnołąka

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Macieja Przywitowskiego zam. Żuromin.

  2. W dniu 13 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowy raport został uzupełniony dwoma pismami z dnia 23 maja 2015r.

  3. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Działdowo, organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie.

  4. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Krasnołąka, Klęczkowo i Filice.

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-07-01 12:50:18
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2015-07-01 12:50:26
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2015-07-01 13:03:36
Ostatnia zmiana:2015-07-01 13:08:48
Ilość wyświetleń:1043

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij