Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.05.21

GKŚ.6220.1.2015
OBWIESZCZENIE

o z a k o ń c z e n i u p o s t ę p o w a n i a 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1373N odcinek Gralewo – Filice od km 3+833,00 do km 12+123,50.W związku z powyższym informuję, że z dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.


W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysom wsi Turza Wielka, Niestoja i Filice – celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno i do Urzędu Gminy Płośnica – celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.


Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-05-22 11:51:20
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2015-05-22 11:52:22
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2015-05-22 12:02:44
Ostatnia zmiana:2015-05-25 13:19:53
Ilość wyświetleń:941

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij