Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2015.05.20

GKŚ.6220.1.2015OBWIESZCZENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz .U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)


Wójt Gminy Działdowo


zawiadamia, że w dniu 20.05.2015r. wydane zostało postanowienie uznające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1373N odcinek Gralewo – Filice od km 3+833,00 do km 12+123,50.

    Z treścią ww. postanowienia Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

    Na przedmiotowe postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

    Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysom wsi Turza Wielka, Niestoja i Filice – celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno i do Urzędu Gminy Płośnica – celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-05-21 09:01:53
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2015-05-21 09:02:04
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2015-05-21 09:12:18
Ostatnia zmiana:2015-05-25 10:30:26
Ilość wyświetleń:925

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij