Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

 Działdowo, 2015.04.03

GKŚ.6220.19.2014


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji 15 budynków inwentarskich do ściółkowego chowu brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 768 000 szt./cykl (3 072 DJP) oraz o wydajności 4 608 000 szt./rok wraz z ujęciem wód podziemnych w obrębie fermy drobiu w miejscowości Niestoja, gmina Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 142, 144, 145, 146, 147/1, 148, 149, obręb Niestoja, złożone zostały uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie opinia sanitarna z dnia 25.03.2015r. znak: ZNS.9083.29.2014 oraz uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie z dnia 25 marca 2015 r. znak: WOOŚ.4242.82.2014.MG.8.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 3 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania: od 9.00 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 w pozostałe dni. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Niestoja,
Turza Wielka i Sękowo.

Wójt

(-) mgr inż. Paweł Cieśliński

Metadane

Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2015-04-03 09:24:52
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2015-04-03 09:24:19
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2015-04-03 09:33:37
Ostatnia zmiana:2015-04-07 10:46:53
Ilość wyświetleń:1048

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij