Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

 

                                                                  Działdowo, dnia 07.02.2014 r.

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA  GMINY DZIAŁDOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 8, art. 21 ust. 1 i 2 pkt 7, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.  poz. 1235 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXII/179/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo. Wraz z projektem zmiany Studium wykłada się prognozę oddziaływania na środowisko planowanych w zmianie Studium przedsięwzięć.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 24 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, w pokoju nr 18 w godzinach od 10..00 do 14.00 oraz na stronie Urzędu Gminy Działdowo pod adresem: www.dzialdowo.ug.gov.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędy Gminy.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz w/w prognozy.   

Uwagi mogą być wnoszone:

-      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,

-      za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl,

-      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Działdowo, pok. 18,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Działdowo.

 

 

 

 

Wójt Gminy Działdowo

(-) Paweł Cieśliński

 

 

                       

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2014-02-07 13:37:01
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2014-02-07 13:37:06
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2014-02-07 13:38:02
Ostatnia zmiana:2014-02-10 13:38:29
Ilość wyświetleń:1351

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij