Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

                                                                                  Działdowo, dnia 22.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA  GMINY DZIAŁDOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo

dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny” sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr   XXIV/190/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo oraz  Uchwałą Nr XXIX/239/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/190/12 Rady Gminy Działdowo  z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, w pokoju nr 18 w godzinach od 10..00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędy Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Działdowo.

Uwagi mogą być wnoszone:

-      w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,

-      za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl,

-      w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy Działdowo, pok. 18,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.02.2014 r.

 

 

Wójt Gminy Działdowo

(-) Paweł Cieśliński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2013-11-26 10:38:58
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2013-11-26 10:39:09
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2013-11-26 10:43:59
Ostatnia zmiana:2013-12-02 10:44:11
Ilość wyświetleń:1156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij