Wyszukaj:
Gmina Działdowo
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje
•  Dane podstawowe
•  Aktualności
•  Realizowane Projekty
•  Nabór na wolne stanowiska Jednostki Organizacyjne
•  Konkursy
•  FUNDUSZ SOŁECKI
•  Nowy System Gospodarki Odpadami
•  Wybory Prezydenta RP 2015
•  Wybory Samorządowe 2014
•  OŚWIATA
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP ePUAP
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Jednostki pomocnicze
•  Przetargi
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Kontrole
•  Praca w Urzędzie
•  Kodeks Etyki
  Elektroniczne Akty Prawne
•  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•  Akty Prawa Miejscowego
•  Uchwały Rady Gminy Działdowo
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta Gminy Działdowo
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  BUDŻET
•  Strategia rozwoju
•  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych GMINY DZIAŁDOWO na lata 2008 - 2015
•  Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków EZG Działdowszczyzna
•  Programy
•  Regulaminy
•  Inne
  Inne dokumenty
•  Oświadczenia majątkowe
•  Dostęp do Informacji Publicznej
  Obsługa biuletynu
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

3242882
od 30 czerwca 2003 r.
Gmina » Charakterystyka ogólna Wersja do drukuGMINA DZIAŁDOWO

Ludność: 9.944 mieszkańców

Powierzchnia: 272,11 km2

 

Gmina Działdowo położona jest w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim, na pograniczu Garbu Lubawskiego i wzniesień Mławskich. Teren gminy znajduje się w obrębie mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Charakterystyczną cechą klimatu jest duża zmienność wywołana ścieraniem się przeciwstawnych mas powietrza. Z podstawowych bogactw naturalnych znajdujących się na terenie gminy należy wymienić kruszywa, złoża kredy, torf oraz wodę oligoceńską. Podstawowym minerałem z którego powstała większość gleb stanowią utwory młodszej epoki lodowcowej: gliny, piaski zwałowe oraz żwiry i piaski wodnolodowcowe. Wśród nich rozrzucone są osady epoki współczesnej –torfy i aluwia rzeczowe. Z utworów tych powstały gleby bielicowe, powstałe z gleby oraz piasków zwałowych. Przeważającą część areału stanowią gleby klasy IV i V. Gleby klasy III stanowią 14,7% areału. Jakość gleb wywiera decydujący wpływ na rolniczy charakter gminy. Głównymi uprawami są zboża i ziemniaki. Powierzchnia użytków rolnych wynosi20.073 ha, z czego 15.566 ha stanowią grunty orne, sady – 26 ha, łąki – 3139 ha, pastwiska 1342 ha, lasy – 4518 ha.

Do ważniejszych zabytków Gminy Działowo należą: dziewiętnastowieczny pałac, park i zespół budynków gospodarczych w Księżym Dworze, zespół podworski z dziewiętnastowiecznym pałacykiem w Myślętach, dwór i park oraz czworaki i budynki gospodarcze w Ruszkowie z XIX w., dwór w Wilamowie z XIXw.

W miejscowości Komorniki w pobliżu Działdowa znajduje się zbiorowa mogiła –cmentarz pomordowanych Polaków w obozie działdowskim, a jednocześnie miejsce egzekucji tysięcy Polaków rozstrzelanych w latach 1940-1944.

W miejscowościach Grzybiny i Jankowice znajdują się dwa malownicze jeziora. Wzdłuż dróg można podziwiać wspaniałe, zabytkowe aleje lip i klonów. Doskonałym miejscem wypoczynkowym jest las w Malinowie. Znajdują się tam szlaki rowerowe i piesze oraz zabytkowa wieża wybudowana w 1915r. przez władze pruskie. Jest tam także boisko do gry w piłkę nożną i leśniczówka, w której można wypocząć po trudach wędrówek.

Przez miejscowość Uzdowo przebiega “szlak grunwaldzki”. To tutaj odpoczywał król Jagiełło ze swoimi wojskami w przeddzień bitwy pod Grunwaldem.

 

 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Stenkel, Data wprowadzenia: 2003-07-30 07:45:46, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2003-07-30 07:47:34, Ostatnia zmiana: 2009-06-08 13:48:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6285