Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek


Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

- położeniem gminy;

- demograficzną charakterystyką mieszkańców;

- charakterystyką struktury gospodarczej;

- problemami sfery społecznej;

- liczebnością mieszkańców miast w przypadku gmin miejsko-wiejskich.

Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:

-        osoby starsze,

-        dzieci i młodzież,

-        rodziny

Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców.

W celu sprawnego przekazywania informacji w ramach Programu funkcjonować będzie on-line informatyczny system zarządzania MIS, który umożliwi m.in.: monitoring postępu prac realizowanych w ramach PPWOW, rozliczanie środków finansowych, kontrolę zamówień publicznych, sprawozdawczość finansową i operacyjną. Wszystkie raporty związane z realizacją PPWOW generowane będą z systemu MIS.

W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji społecznej.

 

 

TRYB WYBORU USŁUGODAWCÓW W

PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Środki finansowe przyznane gminom uczestniczącym w PIS będą wykorzystywane w zależności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W oparciu o te zapisy opracowany będzie plan działania, w którym przedstawiony zostanie przydział funduszy na poszczególne rodzaje usług.  Gmina będzie ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami

 

W procesie wyboru ofert dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Banku Światowego należy w każdym przypadku uwzględnić poniższe kryteria

(zasady kontraktowania):

a) wysoka jakość usług,

b) ekonomiczność i efektywność,

c) równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów, wykonawców i konsultantów;

d) przejrzystość procesu wyboru ofert.

 

Usługi społeczne wynikające z potrzeb zdefiniowanych w strategii świadczą usługodawcy wybrani przez gminę. Mając na względzie szczególny charakter usług przewidzianych w PIS, dopuszcza się dokonanie wyboru usługodawców w oparciu o specjalną procedurę Banku Światowego zwaną CPP, (Community Partnership Procurement – tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) w kształcie zapisanym w podręczniku procedur. Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w taki sposób, aby możliwym była identyfikacja działań finansowanych ze środków programu. Wszelkie niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na rachunek programu.

 

 

 

Środki przyznane dla Gminy Działdowo  to 134 600 EURO.

 

 

 

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl została utworzona zakładka internetowa, na której są umieszczane aktualne informacje w zakresie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - w komponencie Program Integracji Społecznej

 

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Przemysław Gawenda

Tel. 023 697 07 17

Mail: p.gawenda@ugdzialdowo.pl
Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2008-04-03 13:29:48
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2008-04-03 13:30:57
Ostatnia zmiana:2008-08-04 14:50:26
Ilość wyświetleń:2533
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij